KATALOG ZBOŽÍ
TOP ZBOŽÍ
 

 REKLAMA
Servisní místa společnosti Esell s.r.o. (Ultimate Racing)
 
Při zasílání věci k opravě poštou nebo přepravní společností je důležité přiložit protokol "
Příjem do servisu", kde detailně popíšete závadu, nebo co požadujete se zbožím udělat. Dokumenty je nutné vyplnit na počítači, nebo hůlkovým písmem a podepsat. V případě předání zboží k opravě v odběrném / servisním místě (v Ultimate Racing), není nutné dokument tisknout, vše s Vámi vyřídíme osobně při předání věci.
 

 
 
Servis Esell s.r.o. - Ultimate Racing: záruční servis, pozáruční servis, garanční prohlídky
 
Čechova 1634
256 01 Benešov u Prahy
CZ - 256 01
Tel: +420 317 705 539
 
 
Servisní místa pro záruční servis, pozáruční servis a garanční prohlídky
 

Pozáruční servis a garanční prohlídku je možné absolovovat v některém z našich partnerských servisů, je ale nutné se v servisu předem objednat. V tomto případě se jedná o službu mezi zákazníkem a partnerským servisem.
 
Záruční servis v partnerském servisu je nutné nejprve písemě objednat na emailu:
info@ultimateracing.cz.
 
Žádost o servis v partnerském servisu musí obsahovat:
  • typ zboží na kterém se závada vyskytla
  • popis závady, jak a kdy se projevuje
  • kopii záručního listu
  • kontaktní informace (jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail)
  • který partnerský servis chcete využít
  • fotodokumentace poškozeného stroje
Pro sdělení výše požadovaných informací můžete použít formulář "reklamační list".
 
Váš požadavek bude posouzen naším reklamačním technikem, následně Vám navrhneme nejlepší způsob řešení nastalého problému, případně Vám domluvíme opravu v partnerském servisu o čemž Vám e-mailem zašleme potvrzení. Následně můžete kontaktovat partnerský servis pro domluvení termínu návštěvy, kde tamní servisní technik Váš požadavek posoudí. Pokud bude Váš požadavek oprávněný, zboží Vám zdarma opraví. Bez písemného potvrzení, že společnost Esell s.r.o. souhlasí s opravou v konkrétním partnerském servisu je oprava plně hrazena zákazníkem.Žádný partnerský servis není podroben společnosti Esell s.r.o., vždy se jedná pouze o spolupracující firmy. Veškerá komunikace musí probíhat přes společnost Esell s.r.o.. V případě reklamace začíná termín pro její vyřízení běžet dnem, kdy zákazník písemě sdělí společnosti Esell s.r.o., že stroj předal konkrétnímu partnerskému servisu.

 

 

 
Nepřevezme-li zákazník (objednatel) opravenou věc bez zbytečného odkladu poté, co měla být oprava dokončena, tedy do 7 dní od domluveného termínu dokončení; byla-li dokončena později, pak do 7 dní po vyrozumění o jejím dokončení, nebo nepřevezme-li objednatel věc, která opravena nebyla, neboť nelze opravit, ať již v rámci záruční opravy nebo pozáručního servisu nebo z důvodu zamítnutí reklamace věci, nebo věc kterou si je objednatel povinen na základě výzvy servisu/dodavatele (zhotovitel) vyzvednout, a to po vyrozumění ve shodné lhůtě, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úplatu za uskladnění ve výši 100 Kč denně.
 
Dále může zhotovitel nevyzvednutou věc na účet objednatele vhodným způsobem prodat. Zhotovitel vyrozumí objednatele o zamýšleném prodeji a stanoví mu náhradní lhůtu k převzetí věci, avšak ne kratší než jeden měsíc. Nehlásí-li se neznámý nebo nesnadno dosažitelný objednatel o dílo po dobu delší než šest měsíců, může zhotovitel věc na jeho účet prodat i bez vyrozumění.
 
Po prodeji věci bude výtěžek z prodeje po započtení účelně vynaložených nákladů spojených s úschovou věci, jejím následným prodejem, náklady na odeslání výtěžku a nebo náklady na úschovu výtěžku odeslán objednateli formou poštovní poukázky na adresu objednatele, popř. jiným vhodným způsobem. Nebude-li možno výtěžek z prodeje doručit, vyrozumí zhotovitel o takové nemožnosti písemně objednatele na jeho adresu a výtěžek z prodeje ponechá na svém účtu nebo ho uloží do soluční úschovy na náklady objednatele. V případě, že výtěžek ponechá zhotovitel na svém účtu, dohodli objednatel a zhotovitel, že výtěžek není úročen.


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace
TOPlist